Стрий. ДНЗ № 16
Навчальний процес

 

 

Навчальний процес у ДНЗ №16 здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012р. №615 а також програми:

 

"Українське дошкілля", програма розвитку дитини дошкільного віку(авт.кол.: Білан О.І, Возна Л.М)

 

Парціальні програми

"Граючись вчимося. Англійська мова"

авт. Гунько С., Гусак Л.,

" Про себе треба знати, про себе треба дбати"

авт. Лохвицька Л.В.

 

 

 

АНАЛІЗ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ДНЗ(ясла - садок) № 16

за 2016 – 2017 н.р.

   

     Керуючись основним положенням Закону України «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта», виконуючи Закон про виконання програми та накреслений річний план на 2016 – 2017 н.р., колектив ДНЗ протягом року намагався працювати творчо та відповідально.

     Протягом 2016 – 2017н.р. педагогічний колектив ставив перед собою такі завдання:

 1. Сприяти формуванню у дітей духовності та патріотизму засобами естетичного виховання.

 2.Формування навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

 3. Формування економічно – математичної компетентності    дошкільників.

     Протягом навчального року педагогічний колектив планував роботу згідно програми «Українське дошкілля» та враховуючи Базовий компонент дошкільної освіти, який містить вимоги до рівня вихованості та розвиненості дитини дошкільного віку.

     Колектив ДНЗ організовував свою роботу за єдиним планом, розкладом занять усіх вікових груп, що дозволило забезпечити послідовність у роботі педагогів. Поставлені завдання педагогічний колектив розв’язував систематично.  Вихователі послідовно враховували у своїй роботі новинки методичної літератури, нові форми і методи навчання та виховання дітей. У своїй роботі вихователі зверталися і до національної спадщини, народної педагогіки, черпали з неї перлини народної мудрості, національного підходу до виховного процесу.

     В ДНЗ робота велася в широкому аспекті питань різнопланового, всестороннього виховання дітей. Особлива увага скеровувалась на поставлені перед колективом завдання в минулому навчальному році.

     Навчальний процес педагоги намагалися проводити в нетрадиційній формі, використовуючи різні методи і прийоми.

     Протягом року проводились педради, семінари-практикуми, відкриті заняття, конкурси. Протягом минулого навчального року педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації, підтвердили та підвищили свої кваліфікаційні категорії.

     В минулому році робота велася в плані інтелектуального розвитку дітей, вихователі використовували логічні ігри, вправи, експериментальну діяльність в природі. Ці методи зацікавлювали дітей, спонукали їх до розумової діяльності, вчили думати і робити висновки. Цікаво і змістовно провела відкритий захід музичний керівник Стеблій С.І. Гра на музичних інструментах з використанням нетрадиційних шумових інструментів та саморобних інструментів.

 Діти отримали багато знань з різних сфер, вчилися користуватися своїми знаннями в практичній діяльності.

  В цьому році колектив продовжить роботу з розвитку розумових здібностей. Особлива увага буде приділятися цій роботі на заняттях з математики, розвитку мовлення, образотворчої діяльності.

     Використовуючи нетрадиційні форми і методи роботи колектив спрямовував свою роботу на зміцнення і корекцію психічного і фізичного здоров’я дітей. Починаючи з раннього віку ведеться робота з фізичного виховання. Вихователь Гапонюк М.М.  провела інтегроване  заняття в дошкільній  групі «Як діти озерце врятували», де показала цікаві методи навчання спілкування і ефективності взаємодії з іншими дітьми.

  Виховання здорової особистості – одне з головних завдань дитячого садка. Тому колектив і в цьому навчальному році особливу увагу приділятиме фізичному розвитку дітей, збереженню здоров’я, вихованню у дітей бажання бути здоровим.

     Введено заняття з християнського виховання в другу половину дня в молодшій  і старшій групах. В усіх інших групах робота ведеться в повсякденному житті. Вихователь Юрків О.Б.  підготувала і провела захід на тему «Все починається з добра».

     В ДНЗ працює творча група «Театралізація як різновид художньо – мовленнєвої діяльності в ДНЗ та її роль у розвитку мовлення дитини.»

     Широко застосовувались в роботі дитячі ігри на заняттях та в повсякденному житті. Вихователі придбали цікаві дидактичні ігри для розвитку мовлення дітей. В усіх групах поновлено куточки для сюжетно-рольових ігор дітей.

     Через спостереження, екскурсії, заняття діти збагатили свої знання про те, як потрібно поводитись з вогнем, сірниками, на вулиці та наодинці вдома. Вихователі  постійно надають консультативну допомогу батькам у вихованні дітей та користуються авторитетом серед батьків.

     Цікаво і змістовно були проведені педагогічні ради та семінари-практикуми на тему «Особливості виховання патріотизму у дошкільників»- відповідальна Барган О.Б., «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників» відповідальна Федунишин Г.Ю .

     Діти отримали знання з різних розділів програми, про що свідчили контрольні зрізи знань, які проводились щоквартально.

     Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально – виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Адміністрація ДНЗ разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

   Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

• дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

• розподіл коштів на організацію харчування (позитивні зміни);

• організація питного режиму для дітей у групах;

• дотримання режиму харчування у закладі;

• дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

• дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

• організація харчування дітей пільгових категорій;

• запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

• ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

• проходження медичних оглядів працівниками;

    На постійному контролі також питання: дотримання вимог безпеки та ведення документації по харчуванню, виховання культурно-гігієнічних навичок.

  Поряд з досягненнями та позитивними тенденціями в роботі колективу є певні недоліки :

   ураховуючи сучасні вимоги, потрібно продовжувати приділяти належу увагу питанню соціалізації дошкільників, реалізовувати заплановані заходи по фізкультурно – оздоровчій роботі з дошкільниками, не припиняти пошук нових ефективних форм та методів роботи з вихованцями.

Завдання на новий навчальний рік

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2016-2017н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив  визначає такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

  1.Продовжувати працювати над розвитком духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

  2.Формування комунікативно – мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

  3.Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі екологічного виховання.      

  Аналіз навчально-виховної роботи за минулий навчальний 2016-2017 рік свідчить про те, що роботу дошкільного навчального закладу можна оцінити, як задовільну.

  В новому навчальному році колектив ДНЗ буде керуватися такими державними документами:

1.     Конституція України;

2.     Державна програма «Освіта. Україна ХХІ ст.»;

3.     Закон України «Про дошкільну освіту»;

4.     Закон України «Про рідну мову»;

5.     Концепція дошкільного виховання;

6.     Конвенція прав дитини (схвалена ген. Асамблеєю ООН 20.11.89р.);

7.     Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» .